Nikken

När Nikken grundades år 1975 var det en reaktion på vår föränderliga moderna värld och dess effekter på vår hälsa och miljö. Företagets vision var att hjälpa människor leva sundare och mer meningsfulla liv genom att återknyta till naturen, men samtidigt låta oss njuta av livet i ett samhälle som förlitar sig alltmer på teknologi

Sömn

Vilsam sömn handlar inte bara om hur många timmar vi sover, utan också om sömnens kvalitet och detta beror till stor del på sömnmiljön. Vi på Nikken har utvecklat Naturest® sömnsystem för att optimera din sömnmiljö.

Vatten

Vatten utgör grunden för de flesta av våra fysiologiska funktioner och det uppskattas att 65 - 75 % av oss inte dricker tillräckligt mycket vatten, även mild uttorkning kan påverka vårt fysiska och mentala tillstånd och bidra till generell trötthet under dagen. En viktig anledning till många dricker för lite är att många människor inte tycker om kranvattnets smak, så Nikkens PiMag®system utvecklades för att omvandla kranvatten till ett vatten som får oss att känna att vi dricker friskt källvatten.